FUNDACJA POMARAŃCZOWA DROGA

PODARUJ PRZYSZŁOŚĆ

PODARUJ NADZIEJĘ
DAJ MOŻLIWOŚCI

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

Jan Paweł II

Podaruj Przyszłość

Podaruj Komuś Przyszłość to projekt skoncentrowany na poszukiwaniu sponsorów osobom, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Tragedie rodzinne, odrzucenie lub niepełnosprawność, niejednokrotnie spychają ludzi poza margines społeczny. Ludzie żyją w nędzy, głodni i spragnieni, a brak edukacji i wyuczonego zawodu zabiera im nadzieję na lepszą przyszłość. W efekcie tkwią w tej beznadziei i przenoszą ją na swoich potomków.

Podaruj Przyszłość to inicjatywa, której celem jest przerwanie tego tragicznego porządku zdarzeń. Wierzymy, że na świecie jest ogromna ilość ludzi dobrej woli, którzy pragną odmienić czyjeś życie poprzez pokrycie części lub całości kosztów potrzebnych na wyżywienie, zakwaterowanie, odzież i edukację Kogoś z Madagaskaru lub Rwandy.

Komu pomagamy?

I. Dom dla dziewcząt Akany Avoko Faravohitra w Antananarywo na Madagaskarze

Obecnie w domu przebywa 37 podopiecznych w tym dziewczęta w wieku do 18 lat i dzieci niektórych z nich. Opuszczenie przez rodzinę, ucieczka przed wykorzystywaniem seksualnym, prostytucja, kradzieże to tragedie na stale wpisane w życiorysy tych dziewcząt. Część z nich nie potrafi pisać ani czytać. Żadna nie ma wyuczonego zawodu aby zarobić w przyszłości na swoje utrzymanie. Pod opieką ośrodka jest również jedno trzyletnie dziecko chore na wodogłowie.

II. Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych prowadzona przez stowarzyszenie Friends For Handicap in Rwanda w Gatunda w Rwandzie.

Obecnie szkoła otacza opieką 100 dzieci, głównie niemówiących i niesłyszących. Bardzo często dzieci są przywożone do szkoły przez wujka lub ciotkę gdyż niepełnosprawność w wielu rejonach Rwandy jest powodem do wstydu. W rezultacie, wielu rodziców/opiekunów nie uiszcza rocznej opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie i edukację. To z kolei prowadzi do niedożywienia, bardzo skromnych warunków życia i edukacji niedostosowanej do osoby niepełnosprawnej. Dzieci mieszkają tam przez cały rok szkolny.

Adopcja ma charakter imienny. To oznacza, że każdy sponsor lub ich grupa jest przypisana do konkretnego dziecka.

Kto może pomóc?

Każda pełnoletnia osoba może przystąpić do programu Podaruj Przyszłość.
Nie chcesz przystępować do programu sam? To nie problem. Sponsorem może być również grupa osób np. firma, stowarzyszenie, klasa, szkoła lub inna, nieformalna grupa osób pragnących pomóc.

Ile to kosztuje?

⇒ Wartość miesięcznego utrzymania dziecka w ośrodku dla dziewcząt na Madagaskarze to 185zł (42eur).

Wymienione powyżej kwoty pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia, edukacji i odzieży.

⇒ Wartość miesięcznego utrzymania dziecka w szkole z internatem w Rwandzie to 105zł (24eur).

Wymienione powyżej kwoty pokrywają jedynie podstawowe koszty zakwaterowania, wyżywienia, edukacji i odzieży.

Jak przystąpić do programu jako sponsor?

Sponsorem w programie Podaruj Przyszłość można zostać poprzez wysłanie do nas maila na adres pomaranczowa.droga@gmail.com. Można również pobrać jeden z dwóch dostępnych wersji deklaracji uczestnictwa PDF lub Word. Ściągnięty Formularz Uczestnictwa należy starannie wypełnić, podpisać i wysłać na adres: Fundacja Pomarańczowa Droga, ul. Wyczółkowskiego 62/7, 58-500 Jelenia Góra.

Co w zamian?

Udział w programie Podaruj Przyszłość jest dobrowolny i bezinteresowny. Pomoc w utrzymaniu dziecka nie daje możliwości do roszczenia sobie jakichkolwiek praw wobec tej osoby.
Fundacja Pomarańczowa Droga zobowiązuje się przesyłać informacje na temat dziecka do sponsora droga mailową co najmniej raz w roku.Istnieje również możliwość kontaktu listownego w języku angielskim lub francuskim. Wszystkie listy są przekazywane dzieciom za pośrednictwem Fundacji Pomarańczowa Droga.Finansowe wsparcie konkretnej osoby buduje swego rodzaju relację pomiędzy sponsorem(ami), a dzieckiem. Dzieci afrykańskie są bardzo pogodne mimo trudności. Ich wdzięczność jest najlepiej wyrażona szczerym uśmiechem.

Nasz Adres

Fundacja Pomarańczowa Droga

Ul. Wyczółkowskiego 62/7

58-500 Jelenia Góra

Dane Fundacji

KRS: 0000635873

NIP: 6112768838

REGON: 365352029

Nasze Konta

Bank Zachodni WBK, Oddział 1 we Wrocławiu

Konto w PLN: 44 1090 2398 0000 0001 3341 7537

Konto w EUR: 48 1090 2398 0000 0001 3341 7562

Numer BIC dla przelewów międzynarodowych: WBK PPLPP